• Welkom bij Stam Muziek
    Nico Stam
    organist - pianist - dirigent
  • Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten.
    Gustav Mahler 1860-1911
Stam Muziek

Nico Stam is geboren in 1981 te Nieuw-lekkerland. Op 5-jarige leeftijd was de bank waar hij het liefst op zat de orgelbank. Zijn eerste orgellessen kreeg hij van Mw. A. Wilschut. Later studeerde hij bij Dhr. J. Reedeker orgel en piano. Vervolgens studeerde hij orgel bij Dhr. B. Wilschut.
Bij de Bond zangverenigingen gereformeerde gemeenten heeft hij koordirectie gestudeerd. Daar kreeg hij les van o.a. Patrick van der Linden en Mar van der Veer.

Als dirigent is Nico verbonden aan Vocaal ensemble ‘Yadah’ uit Nieuw-lekkerland. Als 2e organist is hij verbonden aan mannenensemble ‘Ethan’ en als kerkorganist is hij verbonden aan de Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland dorp, waar hij het Kam orgel uit 1853 bespeelt.

lees verder